output property

OutputStream output
read / write

Implementation

OutputStream output