nextHopProtocol property

String? nextHopProtocol

Implementation

String? get nextHopProtocol native;