RenderSliverCrossAxisGroup constructor

RenderSliverCrossAxisGroup()