visitCDATA method

  1. @override
void visitCDATA (
  1. XmlCDATA node
)
override

Visit an XmlCDATA node.

Implementation

@override
void visitCDATA(XmlCDATA node) {
  newLine();
  super.visitCDATA(node);
}