Flutter Windows Embedder
window_proc_delegate_manager_unittests.cc File Reference

Go to the source code of this file.

Namespaces

 flutter
 
 flutter::testing
 

Macros

#define FLUTTER_NOINLINE   __attribute__((noinline))
 

Functions

 flutter::testing::TEST (WindowProcDelegateManagerTest, CallsCorrectly)
 
 flutter::testing::TEST (WindowProcDelegateManagerTest, ReplacementRegister)
 
 flutter::testing::TEST (WindowProcDelegateManagerTest, RegisterMultiple)
 
 flutter::testing::TEST (WindowProcDelegateManagerTest, Ordered)
 
 flutter::testing::TEST (WindowProcDelegateManagerTest, ConflictingDelegates)
 
 flutter::testing::TEST (WindowProcDelegateManagerTest, Unregister)
 

Macro Definition Documentation

◆ FLUTTER_NOINLINE

#define FLUTTER_NOINLINE   __attribute__((noinline))

Definition at line 16 of file window_proc_delegate_manager_unittests.cc.